Našim cílem je rozvoj trvale udržitelných forem nakládání s odpady!

Vždy by měl zvítězit zdravý rozum s ohledem na životní prostředí a vývoj tržního prostředí, cyklické využívání odpadů, přetváření odpadů v dále využitelný materiál.

🙂