Nejsme příjemci žádné státní či obecní dotace z peněz daňových poplatníku.

Nečerpáme žádné dotace nebo granty z fondů Evropské unie.